Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan neuvoston tasa-arvostrategia julkistettiin Kööpenhaminassa - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 8.5.2018

Euroopan neuvoston uusi tasa-arvostrategia julkistettiin Kööpenhaminassa

Partanen
Valtiosihteeri Jari Partanen edusti Suomea tasa-arvokonferenssissa.

Joka kolmas eurooppalainen nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, joka 20. on raiskattu. Kuten GREVIO:n puheenjohtaja, turkkilainen Ferice Acar totesi Euroopan neuvoston tasa-arvokokouksessa Kööpenhaminassa: elämme edelleen maailmassa, jossa tyttöjä ja naisia estetään tekemästä tavallisia asioita – elämästä ja rakastamasta, opiskelemasta ja saavuttamasta haluamiaan päämääriä. Tasa-arvossa voi olla kyse elämästä ja kuolemasta, kuten Tanskan uusi tasa-arvoministeri Eva Kjer Hansen totesi kokouksessa.

Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole sattumanvaraista, vaan rakenteellista – se on sosiaalinen mekanismi, jolla naiset pakotetaan miehiä alempaan asemaan. Acarin mukaan tämä kierre on lopetettava. Ainoa kansainvälinen sitova mekanismi naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa vastaan on EN:n Istanbulin sopimus, joka tuli voimaan vuonna 2014. Nyt jo 30 maata on ratifioinut sen, Suomi vuonna 2015.

Acarin mukaan ilman täydellistä naisten ja miesten tasa-arvoa sukupuoleen perustuva väkivalta ei kuitenkaan lopu. Acar myös muistutti, että on valtion tehtävä suojella, kun naisten oikeuksia rikotaan näiden perheenjäsenten taholta.

Istanbulin sopimukseen on liitetty useita virheellisiä tulkintoja. Laajalti on välitetty viestiä, että sopimuksen seurauksena perheet hajoavat ja sopimus johtaa samaa sukupuolta olevien avioliittoihin. Istanbulin sopimus koskee kuitenkin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaikkea perheväkivaltaa.

Battaini-Dragoni
EN:n varapääsihteeri Gabriella Battaini-Dragoni piti erinomaisena, että Tanska oli valinnut tasa-arvon yhdeksi puheenjohtajakautensa teemoista.

Kokouksen monissa puheenvuoroissa korostettiin koulutuksen merkitystä, mutta myös taloudellisen itsenäisyyden merkitystä. Mikäli nainen ei ole taloudellisesti riippumaton, hänen on vaikea lähteä väkivaltaisestakaan parisuhteesta. Erityisen tukala tilanne on turvapaikanhakija- ja siirtolaisnaisilla, joilla ei oman perheen lisäksi ole useinkaan mitään turvaverkkoa ympärillään – ei myöskään kielitaitoa eikä tietoa omista oikeuksista ja mahdollisista palveluista.

Kokouksessa puhuttiin myös poliittisesta osallistumisesta: vain Suomi ja Ruotsi ovat saavuttaneet EN:n 40 % tavoitteen naisten osuudesta (alahuoneessa tai yksikamarisessa) parlamentissa. Vaikka naisten koulutustaso on noussut monissa maissa, naisia valitaan edelleen politiikkaan vähemmän. Naisia tulisikin rohkaista asettumaan ehdolle. Lisäksi media kiinnittää eri tavalla huomiota nais- ja miesehdokkaisiin ja näille voidaan antaa erisuuruisesti aikaa mediassa. Koska miehiä on päättävissä asemissa edelleen enemmän, olisi tärkeää, että miehet valitsisivat tehtäviin myös naisia, sillä päteviä on tarjolla.

Keskustelussa nousi esiin myös naiskiintiöt: osa maista puolusti kiintiöitä vahvasti, esimerkiksi Maltan Eurooppa-asioiden ja tasa-arvoministeri Helena Dalli katsoi kiintiöt ”välttämättömäksi pahaksi”, jonka avulla on lisätty naisedustajien määrää parlamentissa. Myös Marokon perhe-, solidaarisuus-, yhdenvertaisuus ja sosiaalisen kehityksen ministeri Bassima Hakkaoui katsoi, että kiintiöillä on ollut merkitystä: ennen niiden käyttöönottoa Marokon parlamentissa oli vain kaksi naisedustajaa. Toisaalta Tanskan ministeri Hansen totesi, ettei hän usko kiintiöihin – henkilövalinnat on tehtävä pätevyyden mukaan.

Kokouksessa kuultiin myös omakohtaisia kokemuksia seksuaalisen väkivallan ja häirinnän kohteeksi joutumisesta yhtälailla parlamentaarikoilta kuin nuorelta siirtolaisnaiseltakin. Tunisialaissyntyinen Sodfa Daaji joutui kärsimään sekä perheväkivallasta että kohtasi seksuaalista väkivaltaa. 16-vuotiaana hän kuitenkin päätti, ettei halua enää tuntea häpeää siitä, että on syntynyt naiseksi, ja alkoi puhua asioista ääneen. Nykyisin hän on naisten oikeuksia puolustava bloggaaja ja aktivisti, joka haluaa antaa äänen kaltoinkohdelluille naisille.

Hautala
MEP Heidi Hautala puhui Euroopassa vallalla olevasta konservatiivisesta liikkeestä, joka pyrkii kyseenalaistamaan naisen itsemääräämisoikeuden ja oikeuden vartaloonsa. Hautala kehotti maita ratifioimaan Istanbulin sopimuksen.

MEP Heidi Hautala esitti keskustelussa huolensa konservatiivisesta liikkeestä Euroopassa, joka nojautuu ”perinteisiin arvoihin”. Hän pelkäsi, että tämän seurauksena naisella ei ole itsemääräämisoikeutta ja oikeutta omaan vartaloonsa. Hautala piti ratkaisuna Istanbulin sopimusta: sen ratifiointia ja sen tunnetuksi tekemistä.  On tärkeää, että maiden lainsäädäntö todella muutetaan Istanbulin sopimuksen mukaiseksi.

Toukokuussa EN:n puheenjohtajamaa Tanska järjesti Kööpenhaminassa tasa-arvokokouksen, jossa julkistettiin EN:n uusi tasa-arvostrategia vuosille 2018–2023. Strategia keskittyy kuuteen tavoitteeseen:

  1. Sukupuoleen perustuvien stereotypioiden ja seksismin ehkäiseminen ja niiden vastaiset toimet

  2. Naisiin kohdistuvan ja kotiväkivallan ehkäiseminen ja niiden vastaiset toimet

  3. Naisten yhtäläinen pääsy oikeuspalveluihin

  4. Naisten ja miesten osallistuminen poliittiseen ja julkiseen päätöksentekoon

  5. Siirtolais-, pakolais- ja turvapaikanhakijanaisten ja -tyttöjen suojelu

  6. Gender-näkökulman valtavirtaistaminen politiikkoihin

Istanbulin sopimus = Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvaan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi

GREVIO = Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa valvova asiantuntijaryhmä, tekee monitorointivierailuja sopimuksen ratifioineisiin maihin 

Tulosta

Päivitetty 21.5.2018


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot